از شروع تا حکمتخواهی

بسم الله الرحمن الرحیم
 

اسفند 1387 –دوره ی  بسم الله

ضرورت یابی

1-حضور خواهران دغدغه مند در طرح و کسب اطلاعات مورد نیازشان

1388 –دوره ی  مطالعه و تحقیق

تعیین هدف

2-شروع خواهران برای کسب پاسخ سوالات زیر:
-  آیا این طرح برای دختران قابل اجراست؟
- در صورت رسیدن به جواب مثبت، از چه سنی این طرح برای دختران اجرا شود؟
- اجرای  نمونه عملیاتی تعلیم و تربیت حکیمانه برای دختران چه شرایطی را می طلبد؟

1389- دوره ی  آزمایش مطالعات

تعیین هدف

فصل بهار
3-   تشکیل جلسات معلمین جامع
4-  شروع تدوین جزوه ی معلم جامع

فصل تابستان

طرح مقدماتی 1:

Ø  دختران سنین دبستان هوشهای چندگانه را در مدرسه ی بدون زنگ به مدل غرفه ای با محوریت اصول انگیزه در یادگیری ، اصل مدیریت زمان برای انجام امور، اصل حضور در غرفه ها بر اساس سوال فردی، اصل یافتن ارتباط در بیانهای مختلف تجربه کردند.
Ø  نتیجه: اغلب دختران سنین دبستان استقلال کافی برای بهره از حق انتخاب خود نداشتند و گاها حتی برای انتخاب حضور در غرفه ای منتظر اجازه و یا پیشنهاد مادرانشان بودند.

1390 –دوره ی ورود به شاخصه ی اصلی طرح

آماده سازی نیروی انسانی، به کارگیری روش

فصل بهار

5-   سفر جمعی همکاران علاقه مند در حوزه ی تعلیم و تربیت دختران به کویر و تشکیل جمعی با عنوان " شورای عملیاتی حکمت سرای دختران"
6-  شروع بستر مطالعاتی برای همکاران شورای عملیاتی حکمت سرای دختران با موضوع " تفاوتهای زن و مرد در اسلام " برای استخراج مبانی تعلیم و تربیت ویژه ی دختران سن بلوغ

فصل تابستان

طرح مقدماتی 2:

حدود 40 نفر از دختران سنین راهنمایی مدیریت زمان را به مدل غرفه ای با محوریت اصل مدیریت زمان برای انجام امور، اصول رعایت تفاوتهای فردی مخاطبان تجربه کردند.
Ø نتیجه: دختران سنین راهنمایی نه تنها استقلال کافی برای بهره از حق انتخاب خود داشتند، بلکه با اشتیاق بسیار از بستر ایجاد شده استقبال کرده و بهره بردند.

فصل زمستان

7- سفر اکثریت اعضای شورای عملیاتی حکمت سرای دختران همراه با سایر همکاران به مشهد مقدس و شروع تدوین مقالات مختلف با موضوعات مرتبط با تعلیم و تربیت دختران

1391 –دوره ی  جذب حکمت دوست 

آماده سازی نیروی انسانی، به کارگیری روش

فصل بهار

طرح مقدماتی 3 و 4:

 دانش آموزان چند مدرسه مراسم هایی را بر اساس سه رکن حکمت سرا به مدل غرفه ای با محوریت اصول مدیریت زمان برای انجام امور، اصل رعایت تفاوتهای فردی مخاطبان، سه رکن اصلی حکمت سرا تجربه کردند.
Ø  نتیجه: جذب مخاطبان علاقمند به سه رکن حکمت سرا با عنوان حکمت دوست

فصل تابستان

طرح مقدماتی 5:

حدود40 نفر از دختران سنین راهنمایی یک جهاد مهربانی را با محوریت اصول همکاری مربی و حکمت دوست ، ارکان انگیزه بخشی، انتخاب و عمل صالح تجربه کردند.

Ø   نتیجه: حکمت دوستان در یک تجربه ی یک روزه با همکاری مربیانی که خود انتخاب کرده بودند، به ساخت عروسک پرداخته و سپس با گپ و گفت پیرامون آیه ی شریفه ی لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ . . .آن را حفظ نموده و عروسکان خود را به اختیار خود به حسب اعطای مهربانی به دختران هم سن خودشان در مناطق محروم، به مربیان خود تحویل دادند.

فصل پاییز و زمستان

طرح مقدماتی 6:

 حدود20 نفر حکمت دوست پنجم و ششم ابتدایی در یک ارتباط یکساله مدل غرفه ای با محوریت اصول مدیریت زمان برای انجام امور، اصل رعایت تفاوتهای فردی مخاطبان، بهره از حق انتخاب را تجربه کردند.
Ø  نتیجه: آماده سازی حکمت دوستان برای حکمت خواهی

1392 دوره ی  جذب حکمت خواه

آماده سازی نیروی انسانی، به کارگیری روش و محتوای ساحات، آسیب شناسی

فصل بهار

8-   تشکیل هیئت مدیره ی حکمت سرای کوثر

طرح مقدماتی  7:

حدود20 حکمت خواه طعم باهم بودن هدفدار را در ساحات به مدل غرفه ای و با محوریت اصول مدیریت زمان برای انجام امور، اصل رعایت تفاوتهای فردی مخاطبان و روش ساحتی تجربه کردند.

Ø  نتیجه: حکمت خواهان محتوای کوچکی از برخی ساحات را به روش ساحتی برگرفته و در قبال سوالات فردی خود پیش رفتند.

طرح مقدماتی  8:

حدود20 حکمت خواه دوره ی پلی به سوی حکمت را به شیوه ی گپ وگفت برای تبیین مفاهیم بنیادی راجع به ساحات تجربه کردند.

Ø  نتیجه: حکمت خواهان با مهمترین نکته در روش ساحتی آشنا شده و پیرامون آن به گپ و گفت نشستند.
 
1393–دوره ی  یاعلی(ع)

نیمسال دوم

1394–دوره ی  اراده

نیمسال اول
نیمسال دوم

1395–دوره ی  همت

نیمسال اول
نیمسال دوم
 
 
 
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر