حکمتسرای لقمان مجموعه افرادی هستند که مسئولیت های زیر را به عهده دارند:

۱- طراحی و برنامه ریزی دوره های حکمتجویی
۲- تدوین و تبیین، مبانی، ارکان و روشهای حکمتسرا
۳- تعیین جایگاهای سازمانی و ساختاری
۴- تعامل با دیگر مراکز پژوهشی و فرهنگی
تعدادی نوجوان و جوان که ( روش حکمتجویی ) را برای

خود برگزیده اند یک مجموعه عملیاتی به حساب می آیند.

در این قسمت میتوانید با مجموعه های عملیاتی پسران

که اولین آن از سال ۹۱ شروع به فعالیت نمود آشنا شوید.
تعدادی نوجوان و جوان که ( روش حکمتجویی ) را برای

خود برگزیده اند یک مجموعه عملیاتی به حساب می آیند.

در این قسمت میتوانید با مجموعه های عملیاتی دختران

که اولین آن از سال ۹۳ شروع به فعالیت نمود آشنا شوید.
آخرین اخبار
  دیروز - پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
در این جلسه ایتام با جمهی از بازوگیران و حکمتجویان حکمتسرا آشنا شدند .
  چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
ویرایش : توسط شورای راهبردی و یارانشان
  سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
این مرحوم از خیرین و خیراندیشان حکمتسرا بوده اند .
  دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
این مراسم با حضور حکمتجویان ، خانواده ها و برخی از بازوگیران برگزار شد .
  شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
طرح کمک رسانی به محرومان با نام محسنانه توسط جمعه از بازوگیران ،حکمتجویان و خانواده ها در حال انجام است .
  جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدیر محترم این ساحت جناب آقای طاووسی هستند .
  پنج شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
این ساحت با حضور حکمتجویان و مدیر محترم ساحت برگزار شد .