حکمتسرای لقمان مجموعه افرادی هستند که مسئولیت های زیر را به عهده دارند:

۱- طراحی و برنامه ریزی دوره های حکمتجویی
۲- تدوین و تبیین، مبانی، ارکان و روشهای حکمتسرا
۳- تعیین جایگاهای سازمانی و ساختاری
۴- تعامل با دیگر مراکز پژوهشی و فرهنگی
حکمتسرای سلمان مجموعه ای از حکمتجویان پسر  و  همکارانی است که از مهر ماه سال ۱۳۹۱ اولین نمونه عملیاتی حکمتسرا را آغاز نمودند. حکمتجویان سلمان خط شکنانی هستند که از محدودیتهای موجود در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها مهاجرت نموده‌اند، و با اجرای عملیاتی یک دوره ی حدودا ۸ ساله سعی در ارائه نمونه "مدرسه و دانشگاه تحول یافته" دارند.
حکمتسرای کوثر مجموعه حکمتجویان دختر و همکارانی است که در نمونه عملیاتی حکمتسرا ویژه  دختران شرکت دارند.حکمتجویان کوثر از سال ۱۳۹۳ به جای گذراندن وقت در دبیرستان و دانشگاه به دنبال حرکت‌های علمی بر اساس انگیزه‌های فطری، انتخاب‌های برتر و علم نافعی که منجر به عمل صالح شود هستند.

آخرین اخبار
  دیروز - سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
جلسه ی ساختار سازمانی حکمتسرا در تاریخ 29 مهر ماه با حضور متخصصان این حوزه در مکان بیت النور برگزار شد .
  یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹
در این جلسه حکمتجویان ورودی پنجم حضور داشتند . در این جلسه ساحات در حکمتسرا و نقش آنها به طور کامل توضیح داده شد .
در این جلسه جناب آقای موسوی به عنوان مهمان حضور داشتند .
  یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹
در این جلسه حکمتجویان ورودی پنجم و بعضی از والدینشان حضور داشتند . در این جلسه ساحات در حکتسرا و نقش آنها به طور کامل توضیح داده شد .
  سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹
گردهمایی ورودی پنجم حکمتسرا و توضیح نقش بازوگیر در حکمتسرا با حضور جکتجویان قدیم و جدید برگزار شد !
  یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹
آخرین جلسه ساحت نجوم با حضور حکمتجویان برگزار شد .
  جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۹
گردهمایی ورودی پنجم حکمتسرا و آشنایی با ساحت دشمن شناسی برگزار شد .
  جمعه ۲۱ شهریور ۱۳۹۹
حکمتجوها و خانواده هایشان پنجشنبه مورخ ۲۰ شهریور ۹۹ در مقر شهید سلیمانی به نیت روضه گردهم آمدند و پیرامون "دوره دوم حکمتجویی" گفتگو کردند.