حکمتسرای لقمان مجموعه افرادی هستند که مسئولیت های زیر را به عهده دارند:

۱- طراحی و برنامه ریزی دوره های حکمتجویی
۲- تدوین و تبیین، مبانی، ارکان و روشهای حکمتسرا
۳- تعیین جایگاهای سازمانی و ساختاری
۴- تعامل با دیگر مراکز پژوهشی و فرهنگی
تعدادی نوجوان و جوان که ( روش حکمتجویی ) را برای

خود برگزیده اند یک مجموعه عملیاتی به حساب می آیند.

در این قسمت میتوانید با مجموعه های عملیاتی پسران

که اولین آن از سال ۹۱ شروع به فعالیت نمود آشنا شوید.
تعدادی نوجوان و جوان که ( روش حکمتجویی ) را برای

خود برگزیده اند یک مجموعه عملیاتی به حساب می آیند.

در این قسمت میتوانید با مجموعه های عملیاتی دختران

که اولین آن از سال ۹۳ شروع به فعالیت نمود آشنا شوید.
آخرین اخبار
  جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
این جلسه با حضور هم اعضای شورای راهبردی در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد و پیرامون موضوعات مختلفی گفت و گو و تبادل نظر انجام شد .
جهت مشاهده موضوعات جلسه این خبر را مشاهده نمایید .
  پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
این دورهمی با حضور اکثریت حکمتجویان و جناب آقای بهزاد در مکان بیت النور برگزار شد .
  سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
این ساحت با حضور همه حکمتجویان و با ارائه پدر یکی از حکمتجویان در مکان بیت النور در حال برگزاری است .
  دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
این جلسه با حضور اعضای هیات بازخوردگیری و دبیر شورای راهبردی به عنوان پایان کار هیات بازخوردگیری لقمان برگزار شد .
  پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
این دورهمی با حضور حکمتجویان و همکاران مجموعه برگزار شد .
  چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساحت فنون و مهارتها با مدیریت جناب آقای شمس الدینی و تدریس آقای دکتر بیگ زاده و جناب مهندس نیازی و حضور جمعی از حکمتجویان ؛ در کاریز بوم یزد (شهرک ساختمان سازی) با موضوع معماری برگزار شد .
  چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
در این دورهمی حکمتجویان با فعالیت های قرآنی مجموعه حدیقه القرآن آشنا شدند .