حکمتسرای لقمان مجموعه افرادی هستند که مسئولیت های زیر را به عهده دارند:

۱- طراحی و برنامه ریزی دوره های حکمتجویی
۲- تدوین و تبیین، مبانی، ارکان و روشهای حکمتسرا
۳- تعیین جایگاهای سازمانی و ساختاری
۴- تعامل با دیگر مراکز پژوهشی و فرهنگی
حکمتسرای سلمان مجموعه ای از حکمتجویان پسر  و  همکارانی است که از مهر ماه سال ۱۳۹۱ اولین نمونه عملیاتی حکمتسرا را آغاز نمودند. حکمتجویان سلمان خط شکنانی هستند که از محدودیتهای موجود در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها مهاجرت نموده‌اند، و با اجرای عملیاتی یک دوره ی حدودا ۸ ساله سعی در ارائه نمونه "مدرسه و دانشگاه تحول یافته" دارند.
حکمتسرای کوثر مجموعه حکمتجویان دختر و همکارانی است که در نمونه عملیاتی حکمتسرا ویژه  دختران شرکت دارند.حکمتجویان کوثر از سال ۱۳۹۳ به جای گذراندن وقت در دبیرستان و دانشگاه به دنبال حرکت‌های علمی بر اساس انگیزه‌های فطری، انتخاب‌های برتر و علم نافعی که منجر به عمل صالح شود هستند.

آخرین اخبار
  یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
برگزاری اولین جلسه ساحت قرآن که با حضور افتخاری مهمان ارجمند جناب آقای منصوری و استقبال خوب حکمتجویان این ساحت برگزار شد .
  جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
حکمت جویان(مجموعه های پنج گانه) ، خانواده حکمتجویان و بازوگیران و... در این محفل قرآنی امکان حضور دارند .
  سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
در این تجمع به تبیین ساحت مکاتب عرفانی ، جلسه هماهنگی ساحت قرآن و... پرداخته شد .
  جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰
فعالیت های عمرانی طبقه بالای مکان بیت النور . به منظور استفاده بهینه و بهتر از مصلی (نمایشگاه حکمتسرا در ده نگاه) و طبقه بالا که به دست خیراندیشانی از مجموعه در حال انجام است .
  جمعه ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
در این جلسه جمعی از حکمتجویان ، بازوگیران و مدیران مجموعه ها حضور داشتند .
  چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
در این مراسم برای آقایان و خانم ها به صورت مجزا پرده خوانی صورت گرفت .
  چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
در این مراسم برای آقایان و خانم ها به صورت مجزا پرده خوانی صورت گرفت .