حکمتسرای لقمان مجموعه افرادی هستند که مسئولیت های زیر را به عهده دارند:

۱- طراحی و برنامه ریزی دوره های حکمتجویی
۲- تدوین و تبیین، مبانی، ارکان و روشهای حکمتسرا
۳- تعیین جایگاهای سازمانی و ساختاری
۴- تعامل با دیگر مراکز پژوهشی و فرهنگی
تعدادی نوجوان و جوان که ( روش حکمتجویی ) را برای

خود برگزیده اند یک مجموعه عملیاتی به حساب می آیند.

در این قسمت میتوانید با مجموعه های عملیاتی پسران

که اولین آن از سال ۹۱ شروع به فعالیت نمود آشنا شوید.
تعدادی نوجوان و جوان که ( روش حکمتجویی ) را برای

خود برگزیده اند یک مجموعه عملیاتی به حساب می آیند.

در این قسمت میتوانید با مجموعه های عملیاتی دختران

که اولین آن از سال ۹۳ شروع به فعالیت نمود آشنا شوید.
آخرین اخبار
  جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
  پنج شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
اعضای یک خانواده «رشد یافته» ،چه چیز را؟چرا؟و چگونه؟باید بدانند و عمل کنند ؟
  چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
این دوره که توسط حکمتسرای لقمان از ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۱ آغاز شد ، هم اکنون به طور ویژه برای حکمتجویان مجموعه های کوثر ، ریحانه و نورا در مکان های مختلف در حال برگزاری است .
جهت مشاهده شرح مختصر و تصاویر این خبر را مشاهده نمایید .
  سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
این برنامه با حضور حکمتجویان این سه مجموعه ، خانواده ها و آقایان دوستانی و منصوری در مکان بیت النور برگزار شد .
در این جلسه ار تجربیات مدیریتی پدران حکمتجویان استفاده شد و همچنین دو کتاب مدیریتی به حکمتجویان معرفی شد.
جهت مشاهده تصاویر این خبر را مشاهده نمایید .
  شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
این جلسه با حضور جناب آقای دوستانی و والدین حکمتجویان مجموعه های ریحانه و نورا در مکان سالن اجتماعات دفتر تبلیفات اسلامی برگزار شده است .
جهت مشاهده شرح مختصر این جلسه و دیگر جلسات این خبر را مشاهده نمایید.
  جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱
  سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱
این برنامه با حضور حکمتجویان این سه مجموعه ، خانواده ها و آقایان دوستانی ، منصوری و انصاری در مکان بیت النور برگزار شد .
در این جلسه پیرامون قواعد مدیریت و مدیریت در کربلا صحبت شد .
جهت مشاهده تصاویر این خبر را مشاهده نمایید .