حکمتسرای لقمان مجموعه افرادی هستند که مسئولیت های زیر را به عهده دارند:

۱- طراحی و برنامه ریزی دوره های حکمتجویی
۲- تدوین و تبیین، مبانی، ارکان و روشهای حکمتسرا
۳- تعیین جایگاهای سازمانی و ساختاری
۴- تعامل با دیگر مراکز پژوهشی و فرهنگی
تعدادی نوجوان و جوان که ( روش حکمتجویی ) را برای

خود برگزیده اند یک مجموعه عملیاتی به حساب می آیند.

در این قسمت میتوانید با مجموعه های عملیاتی پسران

که اولین آن از سال ۹۱ شروع به فعالیت نمود آشنا شوید.
تعدادی نوجوان و جوان که ( روش حکمتجویی ) را برای

خود برگزیده اند یک مجموعه عملیاتی به حساب می آیند.

در این قسمت میتوانید با مجموعه های عملیاتی دختران

که اولین آن از سال ۹۳ شروع به فعالیت نمود آشنا شوید.
آخرین اخبار
  دیروز - سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱
این ساحت با حضور حکمتجویان ، مدیر ساحت جناب آقای دوستانی و مدرس ساحت جناب آقای منصوری در مکان بیت النور برگزار شد .
  دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱
این جلسه با حضور مادران هیات امنا و سرکار خانم منصوری به عنوان مهمان برگزار شد .
  دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱
این جلسه با حضور حکمتجویان ، خانواده ها و جناب آقای منصوری در مکان بیت النور برگزار شد و پیرامون دوره دوم حکمتجویی تبادل نظر گردید .
  شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
این جلسه با حضور جمعی از راغبین این بحث اعم از حکمتجویان ، بازوگیران و خانواده ها برگزار شد .
جهت مشاهده تصاویر و کسب اطلاعات بیشتر این خبر را مشاهده نمایید .
  شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱
اعضای یک خانواده «رشد یافته» ،چه چیز را؟چرا؟و چگونه؟باید بدانند و عمل کنند ؟
  یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱
این جلسه با حضور حداکثری اعضای شورای راهبردی ، دبیر هیات اندیش ورزان و پشتیبان بخشی از مجموعه لقمان برگزار شد .
  شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱
این سیاحات در مکان های گلستان شهدا ، نمایشگاه چراغ راهنما و تخت فولاد برگزار گردید .