حکمتسرای لقمان مجموعه افرادی هستند که مسئولیت های زیر را به عهده دارند:

۱- طراحی و برنامه ریزی دوره های حکمتجویی
۲- تدوین و تبیین، مبانی، ارکان و روشهای حکمتسرا
۳- تعیین جایگاهای سازمانی و ساختاری
۴- تعامل با دیگر مراکز پژوهشی و فرهنگی
تعدادی نوجوان و جوان که ( روش حکمتجویی ) را برای

خود برگزیده اند یک مجموعه عملیاتی به حساب می آیند.

در این قسمت میتوانید با مجموعه های عملیاتی پسران

که اولین آن از سال ۹۱ شروع به فعالیت نمود آشنا شوید.
تعدادی نوجوان و جوان که ( روش حکمتجویی ) را برای

خود برگزیده اند یک مجموعه عملیاتی به حساب می آیند.

در این قسمت میتوانید با مجموعه های عملیاتی دختران

که اولین آن از سال ۹۳ شروع به فعالیت نمود آشنا شوید.
آخرین اخبار
  چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
هدف این شورا که به همت جمعی از نوجوانان فعال شهر و با مشارکت جمعی از بازوگیران و حکمتجویان به صورت مستقل از حکمتسرا تشکیل شده است برگزاری جشنی برای ایام 17 ربیع است .
  یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
ساحت قرآن مسلم با حضور جناب آقای دوستانی مدیر محترم ساحت و دو تن از حکمتجویان عمار برگزار شد .
  پنج شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
این جلسه با حضور سه عضو حکمتجو برگزار شد .
  سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
این گردهمایی با حضور جمعی از حکمتجویان ،بازوگیران و خانواده ها در منزل جناب آقای سیفی یکی از حکمتجویان برگزار شد .
  شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
در این جلسه خانواده ها از بیانات جناب آقای دوستانی و جناب آقای منصوری وجناب آقای سپهرزاده استفاده کردند و حکمتجویان هم به فعالیت های ورزشی پرداختند .
  جمعه ۱۲ شهریور ۱۴۰۰
بحمدالله به همت خیراندیشانی از مجموعه چهارده روز روضه به نیت چهارده معصوم در بیت النور به خوبی و با لطف صاحب مکان حضرت زهرا (س) برگزار شد .
  دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰
این جمع با حضور جناب آقای مومنی مداح اهل بیت برگزار شد .