حکمتسرای لقمان مجموعه افرادی هستند که مسئولیت های زیر را به عهده دارند:

۱- طراحی و برنامه ریزی دوره های حکمتجویی
۲- تدوین و تبیین، مبانی، ارکان و روشهای حکمتسرا
۳- تعیین جایگاهای سازمانی و ساختاری
۴- تعامل با دیگر مراکز پژوهشی و فرهنگی
تعدادی نوجوان و جوان که ( روش حکمتجویی ) را برای

خود برگزیده اند یک مجموعه عملیاتی به حساب می آیند.

در این قسمت میتوانید با مجموعه های عملیاتی پسران

که اولین آن از سال ۹۱ شروع به فعالیت نمود آشنا شوید.
تعدادی نوجوان و جوان که ( روش حکمتجویی ) را برای

خود برگزیده اند یک مجموعه عملیاتی به حساب می آیند.

در این قسمت میتوانید با مجموعه های عملیاتی دختران

که اولین آن از سال ۹۳ شروع به فعالیت نمود آشنا شوید.
آخرین اخبار
  سه شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰
این ساحت در منزل یکی از حکمتجویان و با حضور حکمتجویان و جناب آ.بهزاد برگزار شد .
  دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰
این ساحت با حضور حکمتجویان و مدیر محترم ساحت برگزار شد .
  یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰
این ساحت با حضور مدیر محترم ساحت جناب آقای طاووسی برگزار شد .
  شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
این جلسه با حضور حکمتجویان و مسوولان مجموعه برگزار شد .
  جمعه ۲۵ تیر ۱۴۰۰
این جلسه با حضور اعضا شورا و یک تن از والدین برگزار شد .
  چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰
در جلسه اول این دوره که روز چهارشنبه (23 تیر) برگزار شد جمعی از حکمتجویان ، بازوگیران و والدین حکمتسرا حضور داشتند .
  سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰
ماکت مسجدالحرام به مناسبت ایام حج جهت بازدید حکمتجویان ، بازوگیران و خانواده ها در بیت النور نصب شده است .