چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
هدف این شورا که به همت جمعی از نوجوانان فعال شهر و با مشارکت جمعی از بازوگیران و حکمتجویان به صورت مستقل از حکمتسرا تشکیل شده است برگزاری جشنی برای ایام 17 ربیع است .
  یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
ساحت قرآن مسلم با حضور جناب آقای دوستانی مدیر محترم ساحت و دو تن از حکمتجویان عمار برگزار شد .
  پنج شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
این جلسه با حضور سه عضو حکمتجو برگزار شد .
  سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
این گردهمایی با حضور جمعی از حکمتجویان ،بازوگیران و خانواده ها در منزل جناب آقای سیفی یکی از حکمتجویان برگزار شد .
  شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
در این جلسه خانواده ها از بیانات جناب آقای دوستانی و جناب آقای منصوری وجناب آقای سپهرزاده استفاده کردند و حکمتجویان هم به فعالیت های ورزشی پرداختند .
  جمعه ۱۲ شهریور ۱۴۰۰
بحمدالله به همت خیراندیشانی از مجموعه چهارده روز روضه به نیت چهارده معصوم در بیت النور به خوبی و با لطف صاحب مکان حضرت زهرا (س) برگزار شد .
  دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰
این جمع با حضور جناب آقای مومنی مداح اهل بیت برگزار شد .
  جمعه ۵ شهریور ۱۴۰۰
این روضه به میزبانی چند تن از جوانان به مدت چهارده روز در مکان بیت النور برگزار می گردد.
  چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
به دست حکمتجویان ، بازوگیران و خیراندیشانی از مجموعه فضای بیت النور جهت برگزاری روضه آماده شده است .
  یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
ان شاالله به یاری خدا روضه ای در مکان بیت النور با میزبانی مجموعه های سلمان ، عمار و مسلم برگزار خواهد شد .
  پنج شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۰
این ساحت با حضور چند تن از حکمتجویان ، خانواده ها و با مدیریت جناب آقای دوستانی برگزار شد .
  دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۰
این ساحت با حضور جناب آقای منصوری و به صرف صبحانه برگزار شد .
  جمعه ۲۲ مرداد ۱۴۰۰
این دورهمی با حضور جناب آقای نجات بخش یکی از فعالان صنعتی و فرهنگی اصفهان برگزار شد.
  دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰
این جلسه با حضور حکمتجویان و جناب آقای انصاری برگزار شد
  جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰
این جلسه با حضور جناب آقای منصوری برگزار شد .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  »