سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
اعضای یک خانواده «رشد یافته» ،چه چیز را؟چرا؟و چگونه؟باید بدانند و عمل کنند ؟
  یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۲
این جلسه باحضور حداکثری اعضای هیئت بازخوردگیری حکمتسرای لقمان برگزارگردید.
  سه شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۲
این دورهمی با حضور جمعی از حکمتجویان برگزار گردید .
  سه شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۲
این دورهمی با حضور حکمتجویان ، والدین و جناب آقای دوستانی و جناب آقای منصوری برگزار گردید .
  دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲
این هیئت با حضور برخی از حکمتخواهان ، والدین مجموعه نورالهدی برگزار گردید.
  پنج شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۲
این دورهمی با حضور حکمتجویان ، والدین جناب آقای منصوری برگزار گردید .
  سه شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۲
این هیئت با حضور برخی از حکمتجویان ، والدین مجموعه آیه برگزار گردید
  شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۲
این دورهمی با حضور حکمتجویان ، والدین جناب آقای منصوری برگزار گردید .
  یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲
این جلسه باحضور حداکثری اعضای هیئت بازخوردگیری حکمتسرای لقمان در مکان بیت النور برگزارگردید
  چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲
این جلسه با حضور اعضای شورای راهبردی لقمان دربیت النور برگزار گردید.
  دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲
این جلسه با حضور اعضای شورای سیاستگذاری و مهمان جلسه جناب اقای نیلفروشان برگزار گردید .
  جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
دورهمی خانوادگی عماردر تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ در مکان پارک مشتاق برگزار گردید و در آن رای گیری برای شورای سیاستگذاری عمار صورت گرفت
  پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
این هیئت با حضور برخی از حکمتجویان ، والدین مجموعه آیه برگزار گردید
  شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲
این جلسه با حضور اکثریت اعضای شورای راهبردی ، پشتیبان شورا جناب آقای دوستانی و مهمانان شورا آقایان منصوری و سپهرزاده در مکان بیت النور برگزار گردید .
  پنج شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲
این دورهمی با حضور چند تن از حکمتجویان مجموعه ، جناب آقای دوستانی و جناب آقای موسوی برگزار گردید.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  »