دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱
اعضای یک خانواده «رشد یافته» ،چه چیز را؟چرا؟و چگونه؟باید بدانند و عمل کنند ؟
  یکشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱
در این جلسه علاوه بر انتخاب دبیر پیرامون دغدغه های افراد و قدم های بعدی صحبت شد .
  جمعه ۱ مهر ۱۴۰۱
این جلسه با حضور جمعی از حکمتجویان و بازوگیران در مکان بیت النور برگزار شد .
  پنج شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
در این جلسه که با حضور جمعی از حکمتجویان ، خانواده ها و بازوگیران در مکان بیت النور برگزار شد ، توضیحات لازم راجع به جشن داده شد و هفت نفر با رای خادمین به عنوان شورای هماهنگی خادمین انتخاب شدند .
  چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
این گردهمایی با حضور حکمتجویان و چند تن از خانواده ها با موضوع انتخاب ساحات پاییز و زمستان در مکان بیت النور برگزار شد .
  سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱
این جلسه با حضور خادمین همایش و جهت هماهنگی کارها و تقسیم مسئولیت ها در مکان بیت النور برگزار شد .
  جمعه ۲۵ شهریور ۱۴۰۱
  جمعه ۱۸ شهریور ۱۴۰۱
  شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
این جلسه با حضور جناب آقای منصوری ، خانواده ها ، حکمتجویان و بازوگیران در مکان بیت النور برگزار شد و پیرامون مباحث مختلفی مانند دوره دوم حکمتجویی صحبت شد .
  جمعه ۱۱ شهریور ۱۴۰۱
  پنج شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱
این ساحت با حضور حکمتجویان حاضر در ساحت ، مدیر محترم ساحت جناب آقای دوستانی و جضار دوره هنر معلمی و تربیت در مکان مدرسه رکن الملک برگزار شد .
  چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱
دورهمی حکمتجویی عمار با حضور مدیر مجموعه جناب آقای نیلفروشان و جمعی از حکمتجویان مجموعه پیرامون دوره دوم حکمتجویی در مکان بیت النور برگزار شد .
  چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱
این جلسه با حضور حکمتجویان حاضر در دوره و مدرس دوره سرکار خانم نیکبخت با تدریس چگونگی فعالیت در سایت در
مکان بیت النور برگزار شد .
  چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱
این ساحات با حضور حکمتجویان حاضر در ساحات و مدیران محترم ساحات در مکان بیت النور برگزار شد .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  »