• حکمتسرا
  ( خانه ی حکمت) مجموعه ای که افراد برای حکمتجویی خود با آن مرتبط گشته و این مجموعه را بستر عمل خویش قرار داده اند.این مجموعه در واقع پژوهشکده ای می باشد که تمامی دغدغه مندان در حوزه تعلیم وتربیت می توانند در ارتباط با آن خدمت رسانی یا خدمت گیری نمایند.
 • حکمتجو
  کسی است که به امید استجابت دعای بیان شده در آیه ۷۴ سوره فرقان، با هماهنگی والدینش، تعلیم و تزکیه خود را به طور یکپارچه انجام می دهد ؛ البته با استفاده از بازوگیر و ساحت ها. همچنین وظیفه خود را اصلاح نگاه مشرکانه به مدارک رایج در دبیرستان و دانشگاه می داند .
 • روش حکمتجویی
  منظور از روش و ارکان حکمت جویی، زیر بناها و مبناهای است که اصول تعلیم و تربیت بر پایه آن ها استوار است . این ارکان چنان استوارند که برای تمامی دست اندر کاران تعلیم و تربیت و برای همه زمان ها راه گشاست و به عنوان کشاف و سنگ محک اصول حقیقی و کارآمد قلمداد می‌شود. به عبارت دیگر هر یک از این ارکان به عنوان منشأ، پایه و سرچشمه‌ی اصول بسیاری است و هر رکن به ما این امکان را می دهد که اصول تعلیم و تربیت را برحسب مکان، زمان و افراد متفاوت شناسایی و استخراج کنیم و یا مورد بازبینی قرار دهیم .
  این ارکان عبارتند از :
  ۱_نیت و انگیزه
  ۲_انتخاب و اختیار
  ۳_عمل صالح
 • حکمت خواه
  فردی که طرح و برنامه ی پیشنهادی حکمتسرا در جهت تعلیم و تربیت را رصد و دنبال می کند ولی هنوز تصمیم قاطع بر انتخاب آن نگرفته است.
 • حکمت دوست
  فردی که برای شناخت بیشتر حکمتسرا و روش حکمتجویی در حال تعامل با آن است.
 • بازوگیر "رهیار"
  این لفظ برگرفته از حدیث مبارک امام سجاد((علیه السلام)) است که می‌فرمایند:
  هَلَکَ مَن لَیسَ لَهُ حکیمٌ یُرشِدُهُ ، و ذَلَّ مَن لَیسَ لَهُ سَفیهٌ حدیث یَعضُدُهُ .
  هلاک گردد کسی که برایش حکیمی که رشدش دهد. نباشد و ذلیل گردد کسی که نابخردی نداشته باشد تا از آن نابخرد بازوگیری نماید.

  ازجمله نعمت های مهم که برای حکمت جو امکان زمینه تربیت را فراهم می‌کند خدمتگزاری شخصی است که به عنوان بازوگیر ایفای نقش می‌کند. این شخص نقش موثر و وظایف متعددی در همراهی حکمت جو برای دستیابی و بهبود مدیریت خویشتن وی دار. عنوان های گوناگونی که می‌توان برای این شخص به کار برد عبارت است از: معلم جامع، معلم همراه، رهیار ، پشتیبان فرهنگی ، مدیر تربیتی ، مرشد، مربی، رابط فرهنگی ، رفیق مجرب، مربی همراه، رفیق رشد، مربی راهنما و...
  این شخص به عنوان بازوی ولی با انتخاب متقابل حکمت جو و خودش، حکمت جو را به طور مستمر و دائمی در حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب در همه ی ابعاد شخصیتی یاری می رساند .
 • شورای راهبردی
  عالی ترین جایگاه مدیریتی کلان مجموعه های سه گانه ی حکمتسرا (لقمان ،سلمان ،کوثر)می باشد که وظیفه ی تعیین خط مشی وبرنامه ریزی ،هماهنگی ونظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی این سه مجموعه را بر عهده دارد.
 • حکمت یار
  ترکیب واژه حکمتجو با یاری گر فردی که حکمتجویان را در مکان حکمتسرا و خارج از آن درجهت پیمودن مسیرهای معرفی شده از جانب حکمتسرا یاری رسانی و راهنمایی می کند
 • دوره حکمتجویی
  [ دوره: گردش ، گردش گرد چیزی، یک دور گردیدن ، یک بار گردیدن ، عهد زمان] حکمتجویی در واقع میتواند تا پایان عمر فرد ادامه یابد اما به طور رسمی به بازه ی زمانی پیش بینی شده در هشت سال که حکمت جو ابتدا به صورت عمومی با تمامی ساحات آشنا شده و سپس ، به شکل اختصاصی در ساحات مورد نیاز وعلاقه خود را به وضع مطلوب می رسد اطلاق میگردد.
 • ساحت
  مجموعه مطالبی که لازم است هر نوجوان از سن بلوغ تا سن استقلال و آمادگی برای ازدواج فرابگیرد بسیار گسترده و متنوع است . آنچه یک نوجوان و جوان باید بداند و در آن توانمندی باید را می‌توان با معیارهای گوناگون دسته بندی کرد .
  در حکمتسرا هریک از این دسته ها((ساحت))نامیده می‌شود.
  در حقیقت ساحت در لغت به ((میدان گاه)) قابل ترجمه است اطلس و نمایه ای از یک عرصه‌ی علمی ، معرفتی ، هنری ومهارتی است.
 • سعی
  در همه مراحل ارتباط با ساحات، چهارده سعی (جایگزین تکلیف) برای حکمت جو قابل توصیه و مشاهده است . چهارده سعی با عناوین زیر:
  استماع
  مطالعه
  مکاتبه
  مناظره
  مباحثه
  مصاحبه
  محافظه
  معامله
  محاسبه
  مقایسه
  ممارسه
  معارفه
  مکاشفه