مقدمه
حکمتسرای کوثر که افتخار خدمتگزاری به اولین دختران مهاجر از دبیرستان را داشت از سال 93 با حضور بیست حکمتجو فعالیت خود را آغاز کرد و در بسیاری از موارد طرحهای اجرا شده در حکمتسرای سلمان را بهروز رسانی و بومی سازی نمود. حکمتسرای کوثر علاوه بر وجوه اشتراکی که با حکمتسرای سلمان دارد، دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که عبارتند از:

1 .از نظر ساختار، زیرنظر هیئت امنایی است که اولیای حکمتجویان بتوانند در امورکلان آن مثلا انتخاب مدیر، صاحب نظری مستمر داشته باشند.
2 .از نظر انتخاب همکاران خدمتگزار، اولویت با خدمتگزاری مادران حکمتجو است.
3 .از نظر جنسیت خدمتگزاران، معمولا حضور مدیران ساحت یا مدرسان مرد همزمان با حضور پدران حکمتجو و یا محارم آنهاست.
4 .از نظر مکانهای قابل استفاده، اولویت با مکانهای مکنون و در پناه خانواده است.
5 .از نظر محتوای ارائه شده، اگرچه در فهرست بندی همچون پسران است اما بعضی عناوین فهرستها با توجه به رسالت رب البیتی(مدیریت خانواده) برجسته میگردد.
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر