مقدمه کوثر
اولین مجموعه عملیاتی حکمتجویان دختر در حکمتسرا که از سال 93 شروع به فعالیت کردند.
با 19 نفر حکمتجو به مدیریت خانم اخوان،حیدری و حکمتیاری خانم ر.منصوری شروع به فعالیت کردند.
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر