نقشه علم
ساحت:واژه­ای عربی و به معنای " میدان وسیع و گسترده"می­باشد. منظور از این واژه در این متن عبارت است از یک اطلس و نمایه ای کلی از هر موضوع یا عرصه علمی، معرفتی، هنری و مهارتی که برای مخاطب در آستانه بلوغ قابل فهم و درک باشد.
هریک از این ساحات خود می تواند سرمنشأ علومِ زیرشاخه ای، مهارت ها و حِرَفِ مرتبط  باشد.
در نظر است ساحات دارای چنان جامعیتی باشند تا حکمت­جو بتواند با جمیع علوم سودمند شناخته شده در جهان، به صورت ابتدایی آشنایی پیدا کرده و بر اساس نیاز جامعه و استعداد خویش، در یک یا چند مورد به اوج توانمندی نائل گردد.
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر