چه بیاموزیم؟
آنچه در تدوین هریک از  ساحات در دستور کار حکمت‌سرا قرار دارددر جدول  زیر آمده است:

1تعریف ساحت
2هدف و ضرورت ارائۀ ساحت
3حوزه‌های کلی به همراه تعریف و طبقه‌بندی حوزه‌های کلی
4عناوین اصلی به همراه تعریف و طبقه‌بندی عناوین اصلی
5جایگاه کاربردی عناوین اصلی
6کتب و منابع موجود
7دانشمندان و متفکران و راه‌های ارتباطی با ایشان
8تاریخچۀ ساحت
9حداقل‌های ساحت
10حداقل پیش‌نیازها برای ساحت
11میزان انطباق محتوا با کتب نظام فعلی
12آسیب‌شناسی ساحت
13شیوه‌های اختصاصی ارائۀ محتوا
14راهنمایان ساحت  برای ارائۀ محتوا
15ارزیابان و تصدیقگران ساحت
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر