گردهمایی بهاره عهد بازوگیران
 چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
در جمع صمیمانه ای با حضور اکثریت بازوگیران و به صرف افطار، گردهمایی بهاره عهد بازوگیران در 16 اردیبهشت 98 برگزار شد.
این گرد همایی با موضوعاتی همچون
1- معارفه فردی و آشنایی بازوگیران از وضع موجود هر چهار مجموعه.
2 - تعهد بازوگیران به ارتقاء انسی خود با قرآن تا ماه مبارک رمضان در قالب حداقل تسلط بر ترجمه جزء 1 قرآن کریم
3- شروع تعامل هر بازوگیر با حداقل یک ارزیاب و تصدیقگر
و ....
برگزار گردید.

آلبوم تصاویر
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر