دسته بندی "مراسمات"
  جمعه ۱۲ شهریور ۱۴۰۰
بحمدالله به همت خیراندیشانی از مجموعه چهارده روز روضه به نیت چهارده معصوم در بیت النور به خوبی و با لطف صاحب مکان حضرت زهرا (س) برگزار شد .
  جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰
این جلسه با حضور جناب آقای منصوری برگزار شد .
  سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
این جلسه با حضور حکمتجویان ، والدین ، دوتن از بازوگیران و جناب آقای منصوری برگزار شد .
  پنج شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰
ضیافت کده با خادمی جمعی از حکمتجویان و بازوگیران برگزار شد .
  شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰
در این گردهمایی که اط شش صبح تا اذان مغرب روز جمعه 31 اردیبهشت به طول انجامید جناب آقای منصوری صحبت هایی در مورد چگونه بهتر یاد بگیریم انجام دادند .
  شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
این تجمع با حضور جمعی از بازوگیران ، اولئا و حکمتجویان در مکان گلستان شهدا برگزار شد .
  چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
این تبیین با حضور تبیین گر محترم ساحت و حکمتجویان برگزار شد .
  شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
جمعی از حکمتجویان ، بازوگیران و خانواده ها در مراسم شرکت و کمک کردند .
  دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
این مراسم با حضور حکمتجویان ، خانواده ها و برخی از بازوگیران برگزار شد .
  سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
این جلسه با حضور جناب آقای دوستانی ، حکمتجویان ، چندتن از مادران و تبیینگر محترم ساحت زمین شتاسی سرکار خانم نیکبخت برگزار شد .
  یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
این گردهمایی با حضور حکمتجویان ، خانواده ها و بعضی از بازوگیران برگزار شد .
  جمعه ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
در این جلسه جمعی از حکمتجویان ، بازوگیران و مدیران مجموعه ها حضور داشتند .
  چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
در این مراسم برای آقایان و خانم ها به صورت مجزا پرده خوانی صورت گرفت .
  چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
در این مراسم برای آقایان و خانم ها به صورت مجزا پرده خوانی صورت گرفت .
  چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
در این مراسم برای آقایان و خانم ها به صورت مجزا پرده خوانی صورت گرفت .
1 2 3 4 5 6