کلیدواژه "بیت الزهرا(س)"
  سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س) اردویی در مناطق پشت کوه لردگان برگزار شد
  یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶
در راستای اهداف بیت الزهرا (س)سفری برای رابطین این مجموعه برگزار شد
  یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶
پنجشنبه وجمعه ۱۳و۱۴مهر:
با توسل به دوازده امام، اعزام دوازده نفر به پشتکوه لردگان جهت خداوندقوت گویی به رابطین بیت الزهراهای منطقه.
1