دسته بندی "اخبار آموزشی"
  سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
این ساحت با حضور همه حکمتجویان و با ارائه پدر یکی از حکمتجویان در مکان بیت النور در حال برگزاری است .
  چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساحت فنون و مهارتها با مدیریت جناب آقای شمس الدینی و تدریس آقای دکتر بیگ زاده و جناب مهندس نیازی و حضور جمعی از حکمتجویان ؛ در کاریز بوم یزد (شهرک ساختمان سازی) با موضوع معماری برگزار شد .
  دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲
این سیاحت با حضور حکمتجویان مجموعه نورالهدی در مکان میدان امام برگزار شد و حکمتجویان از آثار باستانی این میدان بازدید نمودند .
  پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲
این جلسه با حضور حکمتجویان دغدغه مند و جناب آقای بهزاد برگزار گردید .
  جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲
اولین شش ماه ساحات پنجمین مجموعه پسرانه (مجموعه حبیب) در حال برگزاری است.
  دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
این ساحت با حضور مدیر ساحت محترم جناب آقای نصیری زاده و حکمتجویان حاضر درساحت برگزار گردید
  جمعه ۱۶ دی ۱۴۰۱
این دورهمی با موضوع مسائل سیاسی و فرهنگی روز کشور و به صورت گفت و گو محور در مکان بیت النور برگزار شد .
  سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱
این ساحت با حضور حکمتجویان و مدیر محترم ساحت جناب آقای دوستانی برگزار شد . حکمتجویان در این ساحت طی 10 جلسه با ساحت عربی آشنا شدند .
  دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱
این ساحت با حضور مدیر محترم مجموعه سرکار خانم ذوالفقاری و حکمتجویان حاضر در ساحت در مکان بیت النور برگزار شد .
  یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱
جلسه هیأت امنا والدین مجموعه عمار با حضور مدیر مجموعه آقای نیلفروشان برگزار شد .
  یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱
این دورهمی به نیت روضه حضرت مادر و تجدید دیدار برگزار شد همچنین آقای منصوری مهمان این دورهمی بودند و پیرامون"نسبت ما با زمانی که الان در آن قرار گرفتیم" صحبت شد.
  یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱
این ساحت با حضور مدیر محترم ساحت سرکار خانم حیدری و حکمتجویان حاضر در ساحت در مکان بیت النور برگزار شد .
  سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱
این ساحت با حضور حکمتجویان ، مدیر ساحت جناب آقای دوستانی و مدرس ساحت جناب آقای منصوری در مکان بیت النور برگزار شد .
  شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱
این سیاحات در مکان های گلستان شهدا ، نمایشگاه چراغ راهنما و تخت فولاد برگزار گردید .
  سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱
این دو ساحت با حضور حداکثری حکمتجویان و مدیران این ساحات آقایان دوستانی و بهزاد پرتوان در حال برگزاری است .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10