دسته بندی "اخبار آموزشی"
  یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
ساحت قرآن مسلم با حضور جناب آقای دوستانی مدیر محترم ساحت و دو تن از حکمتجویان عمار برگزار شد .
  پنج شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
این جلسه با حضور سه عضو حکمتجو برگزار شد .
  شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
در این جلسه خانواده ها از بیانات جناب آقای دوستانی و جناب آقای منصوری وجناب آقای سپهرزاده استفاده کردند و حکمتجویان هم به فعالیت های ورزشی پرداختند .
  پنج شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۰
این ساحت با حضور چند تن از حکمتجویان ، خانواده ها و با مدیریت جناب آقای دوستانی برگزار شد .
  دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۰
این ساحت با حضور جناب آقای منصوری و به صرف صبحانه برگزار شد .
  جمعه ۲۲ مرداد ۱۴۰۰
این دورهمی با حضور جناب آقای نجات بخش یکی از فعالان صنعتی و فرهنگی اصفهان برگزار شد.
  دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰
این جلسه با حضور حکمتجویان و جناب آقای انصاری برگزار شد
  شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰
این ساحت با حضور حکمتجویان و جناب آقای ربانی برگزار شد .
  سه شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰
این ساحت در منزل یکی از حکمتجویان و با حضور حکمتجویان و جناب آ.بهزاد برگزار شد .
  دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰
این ساحت با حضور حکمتجویان و مدیر محترم ساحت برگزار شد .
  یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰
این ساحت با حضور مدیر محترم ساحت جناب آقای طاووسی برگزار شد .
  دوشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۰
این ساحت با حضور حکمتجویان و مدیر محترم ساحت در بیت النور برگزار شد .
  شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰
این ساحت با حضور حکمتجویان و مدیر محترم ساحت در مکان بهیار صنعت برگزار شد .
  شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰
این ساحت با حضور حکمتجویان و مدیر محترم ساحت جناب آقای طاووسی در مکان بیت النور برگزار شد .
  پنج شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۰
این جلسه با حضور حکمتجویان ، والدین و مهمانانی از اصفهان با موضوع تبیین ساحات ، پیگیری سعی ها ، صحبت در موردچگونگی دریافت مدرک و برآورد هزینه دلخواه خانواده ها برگزار شد .
1 2 3 4