دسته بندی "اخبار آموزشی"
  شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹
در این جلسه جناب آقای صدر ساحت امداد و نجات را تبیین کردند .
  جمعه ۵ دی ۱۳۹۹
این تجمع در گلستان شهدا و در مزار شهدا برگزار شد !
  پنج شنبه ۴ دی ۱۳۹۹
برگزاری ساحت تاریخ حکمتجویان عمار در مکان گلستان شهدا !
  چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹
برگزاری تجمع حکمتجویان مسلم همراه با تبیین ساحت قرآن !
  سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۹
در این جلسه ساحت قرآن تبیین شد و کتاب پلکان انتخاب ساحات تحویل داده شد .
  چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹
بحمدلله بسیاری از ساحات حکمتسرای عمار به درخواست حکمتجویان و مدیران ساحات و فضایابی والدین بصورت حضوری و با رعایت مسائل ایمنی بهداشتی برگزار میشود!
  چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹
برگزاری جلسات رشد یابی 7 حکمتجو ریحانه به صورت تصویری در پیام رسان واتساپ و حضوری !
  دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹
امروز 10 آذر ماه ساحت آمادگی دفاعی حکمتجویان عمار در مکان بیت النور با حضور جناب آقای راستا برگزار شد !
  پنج شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹
دورهمی حکمتجویان ورودی پنجم (مسلم) و برگزاری ساحات تاریخ و تغذیه !
  دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹
به حمد الله تعدادی از ساحات از جمله علوم سیاسی ،عربی ،کشاورزی ومدیریت تربیتی که قبلاً به صورت حضوری تبیین شده بودند از ابتدای آبان به صورت مجازی در حال ازائه هستند و ادامه ارائه ساحت دانش های ادبی به پیشنهاد مدرسین آن وموافقت خانواده حکمتجویان به صورت حضوری انجام می شود .
  پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹
در روز پنجشنبه 22 آبان حکمتجویان ورودی پنجم (مسلم) در ساحت باغداری و کشاورزی شرکت کردند !
  یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹
در این جلسه حکمتجویان ورودی پنجم حضور داشتند . در این جلسه ساحات در حکمتسرا و نقش آنها به طور کامل توضیح داده شد .
در این جلسه جناب آقای موسوی به عنوان مهمان حضور داشتند .
  یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹
در این جلسه حکمتجویان ورودی پنجم و بعضی از والدینشان حضور داشتند . در این جلسه ساحات در حکتسرا و نقش آنها به طور کامل توضیح داده شد .
  سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹
گردهمایی ورودی پنجم حکمتسرا و توضیح نقش بازوگیر در حکمتسرا با حضور جکتجویان قدیم و جدید برگزار شد !
  یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹
آخرین جلسه ساحت نجوم با حضور حکمتجویان برگزار شد .
1 2