سومین همایش تبیین مبانی با حضور خانواده های حکمتجویان
 دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸
سومین همایش تبیین مبانی با حضور خانواده های حکمتسرای عمار (پسران) و حکمتسرای ریحانه (دختران) در بین النور برگزار شد.
 
زمان؛دوشنبه 8 مهر
 برنامه ها؛
1.نماز مغرب و عشاء
2.سخنرانی و گفتگو حول محور 🚩ولی و ولایت 🚩و سه سوالی که مطرح شد.
3.مداحیسومین همایش تبیین مبانی با حضور خانواده های حکمتسرای عمار (پسران) و حکمتسرای ریحانه (دختران) در بین النور برگزار شد.
 
زمان؛دوشنبه 8 مهر
 برنامه ها؛
1.نماز مغرب و عشاء
2.سخنرانی و گفتگو حول محور 🚩ولی و ولایت 🚩و سه سوالی که مطرح شد.
3.مداحیسومین همایش تبیین مبانی با حضور خانواده های حکمتنتنللعنعلعنتلتالرتلتلتسومین همایش تبیین مبانی با حضور خانواده های حکمتناناالتلتسومین همایش تبیین مبانی با حضور خانواده های حکمتسرای عمار (پسران) و حکمتسرای ریحانه (دختران) در بین النور برگزار شد.
 
زمان؛دوشنبه 8 مهر
 برنامه ها؛
1.نماز مغرب و عشاء
2.سخنرانی و گفتگو حول محور 🚩ولی و ولایت 🚩و سه سوالی که مطرح شد.
3.مداحی
آلبوم تصاویر
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر