جلسه شورای راهبردی
 دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
روز یکشنبه مورخ ۱۹ مرداد جلسه شورای راهبردی با حضور ۸ نفر از اعضا برگزار شد.
محورهای جلسه
-قرآن ابتدایی، سوره فجر
-تبریک ایام و اعیاد و شنیدن خبرهای خوش مجموعه ها
-برنامه ریزی برای محرم
-گزارش از سایت
- اعلام برگزاری هفده ربیع (تابلو دار شدن بیت النور)
-شنیدن صحبت های ضروری
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر