مراسم عزاداری در ماه محرم
 سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
یاحکیم در طول محرم وصفر
تقدیم مکان روباز باامکانات اولیه ی روضه تا جمعیت حدود۳۰نفر:
درصبحهای زود و٧تا۱۰شب.
تلفن هماهنگی: 09334281220
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر