بررسی تعیین علمدار جهت پنجمین ورودی حکمتجویان از آغاز پاییز 99
 یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹
در راستای تشکیل پنجمین دوره ی حکمتجویان جلسه ای خودجوش توسط دو نوجوان مشتاق به حکمتجویی و تنی چندنفر از مشتاقان تشکیل شد.
در این جلسه که چندنفر از مشتاقان به خدمتگزاری به پنجمین ورودیهای حکمتسرا حضور داشتند مقرر شد دو دانش آموز مشتاق به حکمتجویی با یاری یکدیگر تعداد معدودی از دوستان خود که دو خصوصیت زیر را دارند برای ورودی پنجم دعوت به همراهی کنند:
۱.در ادب بایکدیگربایکدیگر
باشند.
۲.عزم جدی در تحول مردمی دبیرستان و دانشگاه داشته باشند.
آلبوم تصاویر
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر