یکشنبه مورخ ۲ شهریور جلسه شورای راهبردی با حضور مهمانانی از مجموعه های عملیاتی برگزار شد.
 سه شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۹
یکشنبه مورخ ۲ شهریور جلسه شورای راهبردی با حضور مهمانانی از مجموعه های عملیاتی برگزار شد.
در این جلسه برای برگزاری روضه در شبهای محرم و صفر به میزبانی افرادی از جمع، تصمیم گیری شد.
آلبوم تصاویر
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر