در تاریخ ۱۶ شهریور ۹۹ جلسه شورای راهبردی با حضور ۷ نفر از اعضا تشکیل شد
 یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
در تاریخ ۱۶ شهریور ۹۹ جلسه شورای راهبردی با حضور ۷ نفر از اعضا تشکیل شد
این جلسه با قرائت زیارت عاشورا آغاز شد و پیرامون موضوع "نسبت چهار مجموعه عملیاتی با لقمان" گفتگو شد که همانند رابطه "فرزندی است که ازدواج کرده با پدر و مادر" می باشد.
آلبوم تصاویر
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر