برگزاری تجمع حکمتجویان مسلم همراه با تبیین ساحت قرآن !
 چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹
برگزاری تجمع حکمتجویان مسلم همراه با تبیین ساحت قرآن ! 
مهمان این جلسه جناب آقای براتی بودند که برایمان ساحت قرآن را تبیین کردند !
آلبوم تصاویر
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر