برگزاری تجمع حکمتجویان مسلم همراه با تبیین ساحت رسانه و رایانه !
 جمعه ۵ دی ۱۳۹۹
برگزاری تجمع حکمتجویان مسلم همراه با تبیین ساحت رسانه و رایانه ! 
این تجمع در گلستان شهدا و در مزار شهدا برگزار شد !
آلبوم تصاویر
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر