چهارشنبه مورخ ۳ دی ماه دورهمی حکمتجویان کوثر به میزبانی یکی از حکمتجویان(سرکارخانم مشکات)برگزار شد!
 یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۹
موضوعات:
۱.احوال پرسی
۲.تعریف هر حکمتجو از دوره دوم
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر