برگزاری گردهمایی حکمتجویان حضرت مسلم همراه با تبیین ساحت ریاضی !
 سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۹
برگزاری گردهمایی حکمتجویان حضرت مسلم همراه با تبیین ساحت ریاضی !
 در این گردهمایی جناب آقای منصوری ساحت ریاضی را تبیین کردند . 
در این جلسه مراسم تولد آقای امیرحسن اخمدی از حکمتجویان خوب مسلم هم برگزار شد ! 
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر