برگزاری جلسه شورای کاربردی لقمان !
 پنج شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۹
برگزاری جلسه شورای کاربردی لقمان ! 
این جلسه با حضور اعضای شورای مجموعه لقمان و چند تن از حکمتجویان عمار و مسلم برگزار شد !
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر