دورهمی حکمتجویان مسلم و تبیین ساحت امداد و نحات برای حکمتجویان .
 شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹
دورهمی حکمتجویان مسلم و تبیین ساحت امداد و نحات برای حکمتجویان .
در این جلسه جناب آقای صدر ساحت امداد و نجات را تبیین کردند .
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر