برگزاری ساحت منطق عمار
 یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰
این ساحت با حضور مدیر محترم ساحت جناب آقای طاووسی برگزار شد .
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر