برگزاری ساحت اقتصاد مجموعه ی مسلم
 سه شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰
این ساحت در منزل یکی از حکمتجویان و با حضور حکمتجویان و جناب آ.بهزاد برگزار شد .
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر