شمسه رشد(رشد جمعه ها شماره ۶)
 جمعه ۷ مرداد ۱۴۰۱
بسم الله الرحمن الرحیم
ارتباط رشد و هدایت
رشد و هدایت شباهت زیادی دارند.
اما تفاوت آنها شاید چنین باشد:
رشد آن جلوه ای از هدایت است که نبودنش باعث نابودی و هلاکت و موت است.
اما نبودن هدایت و ضالین شدن  الزاما به هلاکت نمی انجامد چرا که ممکن است صرفا یک گم کردن راه باشد و منجر به یافتن راه شود.
 
شاید بتوان گفت که رشد و هدایت هردو نشانه ی حیات است اما نبودن رشد و هدایت متفاوت است.
اگر هدایت نباشیم ولی همچنان به دنبال رشد باشیم هنوز زنده ایم.
اما اگر رشدمان متوقف شد محکوم به مرگیم.
مثال:
شاخه ی گیاهی که زنده است الزاما به سمت نور حرکت نمیکند بلکه همینکه در حال رشد است امید میرود که ساقه هایش به سمت نور هدایت یابد.
واگر گیاه رشدش متوقف شد یعنی خشکیده است و نه تنها ساقه اش به سمت نورهدایت نمیشود بلکه دیگر امیدی به هدایتش نیست.
کسانیکه رشد دارند امید به هدایت دارند و دائما میگویند:
اهدناالصراط المستقیم.
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر