دوره مدیریت ویژه حکمتجویان مجموعه های کوثر ، ریحانه و نورا در حال برگزاری است / تصاویر
 چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
بسم الله الرحمن الرحیم
برگزاری دوره مدیریت ویژه حکمتجویان
کوثر، ریحانه، نوراء
 
این دوره توسط حکمتسرای لقمان از ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۱ با ویژگی های زیر آغاز شد:
 
الف.این برنامه ویژه ی حکمتجویان راغب  از هر سه مجموعه ی کوثر و ریحانه و نوراء است.
ب.اهداف ارائه:
۱.هم افزایی بین ۳ مجموعه
۲.آماده سازی نیرو برای شوراراهبردی و مدیرمجموعه های  آینده .
 
پ.مدرسین این دوره متنوع میباشند از جمله افراد زیر به ترتیب الفبا:
 
۱.خانم اخوان بعنوان اولین مدیرمجموعه های دخترانه
جهت تدریس تجربه های مدیریتی
 
۲. خانم براتی بعنوان مدیرمجموعه نوراء
جهت تدریس مدیریت بحران
 
۳.آقای دوستانی بعنوان پشتیبان شورا راهبردی
جهت تدریس نمونه مدیریتهای شخصیتهای  قرآنی
 
۴.خانم حیدری بعنوان مدیر سابق کوثر به همراه خانم مجیدی مدیر ریحانه
جهت تدریس روش حکمتجویی
 
۵.خانم سلامی بعنوان مدیر فعلی کوثر
جهت تدریس آفات مدیریت
 
۶.آقای منصوری بعنوان پشتیبان مجموعه های دخترانه 
جهت تدریس مهارتهای مدیریت
 
۷.خانم ه.منصوری بعنوان آشنا به بازوگیران جهت تدریس بایسته های خلقی مدیریت
 
۸.خانم نیکبخت بعنوان رابط تدوینگران
 جهت تدریس چگونگی فعالیت در سایت حکمتجو 
 
ت‌.زمان دوره در تابستان:
۱.دوبار درهفته ( عصرهای یکشنبه و سه شنبه) 
۲.عملی(یک سعی در هفته به انتخاب حکمتجو)
 
ث. شروط ثبت نام:
۱.تضمین فرصتگذاری بوسیله ی ودیعه گذاری ۱۰۰هزار تومان که بازاء  هر جلسه عدم حضور یا هر یکبار عدم انجام سعیهایی که حکمتجو تقبل کرده مبلغ ده هزارتومان از ودیعه کسر میشود.
آلبوم تصاویر
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر