گردهمایی پاییز 97 عهد بازوگیران
 سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
به لطف الهی جلسه عهد بازوگیران بالفعل صبح روز جمه 24 آذر برگزار شد. در این برنامه پس از صرف صبحانه و گپ دوستانه،  اعضای حاضر درباره حدیث امام سجاد علیه السلام که در ابتدای جزوه بازوگیر آمده است، تأمل و گفت و گو نمودند. 
سپس آقای دوستانی، آقای ربانی (مدیر ساحت عقاید) و آقای آقایی (بازوگیر بالفعل موفق) به جمع بندی مباحث مطروحه پرداختند. 
در انتها هماهنگی و طرح موضوع جهت برگزاری جلسه آینده صورت گرفت.
آلبوم تصاویر
نظــــرات
نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر